/Поглед.инфо/ Само преди няколко дни известният германски публицист Оливер Яних, автор на книги за ЕС и тероризма и на много коментари по мигрантската криза, даде гласност на едно изследване, възложено от ЕК, за разпределението на мигранти във всички страни–членки на ЕС и техния максимален капацитет на база територия, население и гъстота на заселеност.

Обобщеният доклад от това изследване в обем от 144 страници, е изготвен още през 2010 година, т.е. преди голямата мигрантска криза, когато страните–членки са 27, а населението 495 млн. Той стига до умопомрачителния извод, че капацитетът на страните за приемане на мигранти е в рамките до 3 млрд и 833 млн обща численост на населението. Оригиналът на „заключителният доклад” на ЕК, дирекция „General Home Affairs” от юли 2010 г. под № JLX/2009/ERFX/PR/1005.

Моментът на появата на скандалните данни, преди окончателното подписване на 10/11 12.2018 г. в Мароко на приетите още на 13.07.2018 г. Глобален пакт за безопасна, организирана и редовна миграция, както и Глобален пакт за бежанаците на ООН вероятно е умишлено търсен. Защото именно за отваряне на границите и разпределение на мигрантите по задължителни квоти за всички страни по указания от Организацията за бежанците към ООН, става дума в този Глобален пакт, който ще влезе в сила в края на настоящата година. По–същественото обаче е, че документът на ЕК дава представа за налудничавата идея на европейските бюрократи чрез мащабно и скъпо платено изследване да доказват капацитета и възможностите на страните–членки да приемат максимален брой мигранти. Във видеото в Youtube, което само за два дни е гледано от 50 000 души, Оливер Яних обръща внимание на това, че колкото и невероятни да са допусканията относно мащаба на разпределението на мигранти, за тях е имало повод и причина. Третият важен момент е, че за такива фантастични сценарий се е знаело както в ЕК, така и във всички страни–членки, включително и в България, защото всяка страна е предоставила консултанти за изследването. Нито трите фактора /територия, население и гъстота на заселване/ са достатъчни и основателни за направените изводи /например, липсва БВП и етнически състав/, нито потенциалът от мигранти от Африка може да достигне подобни размери /за близките десетилетия той е 200 млн./ Въздействието на критериите за населението се изчисляват като се използват 4 различни модела. Най–различни коефициенти за тежест илюстрират начина, по който различните критерий оказват върху квотите. При разпределението на бенифициентите на международна закрила в определени страни се поставя „праг на плътност” например 200 или 1000. В резултат на това например България с площ 111.910 кв.км и население 7.679.290 /от 2008 г./ има капацитет да достигне население от 104.230.710, а коефициентът на разпределение на мигрантите е 1,6. Австрия, която има население от 8,3 млн. може да нарастне на 75,6 млн., а коефицентът за разпределрение на мигрантите е 1,7. Германия, с население 82,3 млн има капацитет за население от 274 млн, а коефициентът за разпределение на мигрантите е 16,6. В Приложение С, таблица 12 на обемистия доклад тези данни са посочени и за останалите страни. Т.н. за Белгия –от 10 млн на 19,4 млн., за Дания– от 5,4 на 37,6 млн, за Чехия– от 10,3 млн на 68,6 млн., за Франция– от 63,6 на 486 млн, за Гърция– от 11,1 на 120,7 млн., за Италия– от 59,1 на 242,1 млн и т.н.

В коментара си във видеото Оливер Яних обръща внимание на факта, че ако гъстотата на населението в Европа е 232 жители на кв.км, то в Африка е само 30 жители на кв.км. При това Африка притежава много повече природни залежи. „Това, което става е налудничаво”, възкликва германският публицист. Една от последиците за Европа би било намаляването на производителността и жизнения стандарт, тъй като силно ще се намали средният брой на квалифицираните кадри. При коефициент на интелигентност в Африка под 70 половината от мигрантите няма да се впишат в сегашното високотехнологично производство. Тази теза на Оливер Яних е напълно противоположна на застъпената в Глобалния пакт по миграция, който ще се приеме окончателно в края на годината, в чиято обосновка е записано, че се очаквало увеличаване на БВП с 67 до 167%! Друга последица би настъпила в езиково отношение. Дори и сега , когато Европа е далеч от посочените фантастични цифри за мигрантите от Африка, много деца и възрастни от гетата не знаят местния език, а представители на културните среди се ориентират към изпълнения на езика на преобладаващото мигрантско население /например на певеца Херберт Грьонемайер на турски език/ Тези разсъждения на автора пък се покриват напълно с предупреждението на американския президент Тръмп по време на посещението му във Великобритания: „Помислете за себе си. Мигрантите променят културата и средата за сигурност.” В Белгия е създадена нова партия „Ислям”, която настоява за нова, 100%–ва ислямска държава. Фактът, че това не се е случило още в Германия, Оливер Яних обяснява с етапа на който се намира завземането на страната от мигрантите– след устройването им, събирането на семействата и затваряне на границите.

От интервютата, взети от всички страни–членки, включително и България, са получени данни за предполагаемите разходи за една година за приемане и настаняване ва един мигрант в център: от 18 000 евро в Холандия до 1900 евро в България. Една изключително ниска сума за нашата страна, макар изчисленията да са от периода 2008–2010 г., за което пояснения биха могли да дадат само българските консултанти. В приложена таблица от изследванията България е посочила очаквани разходи по най–голям брой показатели– 14, което трудно би обяснило сумата от 1900 евро. Румъния е посочила 11 показатели, Финландия– 3, а Австрия и Белгия– по 1. Тези нереалистични разходи рязко се открояват от днешните такива например в Германия– 1600 евро месечно на човек, а при мигрант с 4 жени и 23 деца /действителен сучай/– 30.030 евро месечно или 360.360 евро за година. На фона на тези официални разработки на ЕК с налудничави изчисления за 104 млн капацитет на България, нас ни смъмряха по съвещания, че „плашим народа”, когато изчислявахме с колко души би се увеличил броят на мигрантите в България, ако съберат семействата си. Знаело се и за вариант „Б”, който управляващите отричаха.

В Приложене „А” на страница 98 е публикуван Списък на интервюираните по страни, всъщност консултанти от съответните ведомства, които вероятно само са предоставили статистическата информация. От България те са: Петя Караянева от UNHCR, Анна Андреева, Даниела Георгиева и Ваня Касовска от Държавна агенция за бежанците. Само от Великобритния и Германия е имало повече консултанти – съответно 6 и 5. От Италия е имало също 4-ма, като нас.

Както отбелязахме и след приетите Глобален пакт по миграция и Глобален пакт за бежанците от 13 юли т.г., няма информация за българската позиция и за решение да подпишем документите на 11/12 декември в Мароко, както и за последиците от това.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели