/Поглед.инфо/ Понеже до парламентарните избори остава по-малко от месец, реших да прочета политическите (предизборни) програми на няколко партии, за да направя своя информиран избор на заветния 5 октомври. Започнах с програмата на «БСП Лява България», но ако си бях останал само с нейния прочит, то вдъхновението ми за тази статия никога нямаше да се роди. Предизборната програма на ПП ГЕРБ обаче успя да сътвори магията. Не безкрайната ѝ дължина (63 страници), дори не правописните и пунктуационни грешки, които изобилстват в нея и правят четенето едно доста неприятно изживяване, ако държите на педантичното следване на нормите на книжовния български език... Не... Самото съдържание успя да ме накара да пиша, за да изразя пред някого възмущението си. Всъщност ще се спра само на няколко точки от най-живо интересуващите ме теми: външната политика и околната среда главно. Разбира се, образованието, науката, здравеопазването, енергетиката (при обсъждането на която и дума не става по отношение на АЕЦ Белене), икономиката, земеделието също са важни, но реших, че не мога да си причиня цялостното задълбочено прочитане на програмата, защото коментарите ми тогава трябваше да превишават нейния обем и да бъдат съпътствани от съответните езикови норми и кога и как трябва да бъдат прилагани последните.

Изложението ще следва реда на появяването на съответните точки в програмата:

На първо място, ще се спра на точката, озаглавена «Енергийна независимост и ниска цена на газа», която предвижда:

«• Продължаване на проучването на дълбоко Черно море, чрез консесионирането на останалите два блока – Силистар и Терес. Подкрепа за напредналите прочвания (вероятно се има предвид «проучвания», но можем само да гадаем) в блок Хан Аспарух, гарантиращи собствен добив и енергийната независимост на страната; понижаване на цената на газа с 35% и значителни приходи за националния бюджет от концесионни възнаграждения.»

Тук има няколко момента, които привлякоха вниманието ми. «Енергийната независимост» е меко казано несериозно да се изтъква като аргумент. Особено да се говори, че тези добиви ще я гарантират. От една страна, както всеки ограничен ресурс, и този рано или късно ще свърши и тогава отново ще възникне въпросът за това с какъв енергиен източник да го заменим. От друга страна, извънредно съмнително е дали тези находища биха били достатъчни, за да задоволят вътрешното потребление на енергия. Като изключим обаче енергийната страна на въпроса, колкото и важна да е тя, нека разгледаме къде се предлага да се правят проучванията. Силистар и Терес до прочитането на програмата не ми говореха почти нищо. Признавам си, че не ми прави чест. Но пък ги проверих в Интернет и открих много красиви снимки и на двете места.

Примерно https://www.facebook.com/beachsilistar

Никъде в програмата не се споменава проучването на риска, какви мерки ще бъдат взети, за да не се стигне до унищожаването на толкова красиви кътчета от българското Черноморие. Набляга се само на вече разгледаната крайно съмнителна икономическа изгода! Както и при управлението на ПП ГЕРБ, когато имаше масови протести срещу добива и проучванията за шистов газ, така и сега екологичните въпроси биват изместени от криворазбрани икономически ползи.

На второ място, в точката «ОКОЛНА СРЕДА», се прави следната декларация:

«Съзнаваме отговорността пред бъдещите поколения да се грижим за природата на България. Тя е национална ценност и опазването й е основна грижа на гражданите, бизнеса и институциите.»

След това единственото, което се отнася до добивите и проучванията за шистов и въглищен газ, макар и непряко е:

«І. Опазване на природата, смекчаване на климатичните изменения и устойчив икономически растеж чрез енергийна и ресурсна ефективност

Разумно управление на енергийните, минералните, биологичните, водните, почвените и други природни ресурси»

В това заявление се набива на очи именно липсата на конкретика. Особено по въпросите за добива на шистов и въглищен газ. Какво е «разумно» зависи от гледната точка. Аз лично не смятам, че разрешаването на технологията «фракинг» (хидравлично разбиване – процес, при който се създават и доразвиват пукнатини в скалния слой, като за източник на енергия се използва течност, която съдържа химикали, и с която не е ясно какво точно ще се прави след приключване на процеса) е разумно, но ПП ГЕРБ бяха на друго мнение по времето на своето управление.

На трето място, следва да разгледаме и точката «Национална програма за обновяване на българските жилища», която свидетелства за евентуален бъдещ

«Старт на мащабна програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради в цялата страна, отличаваща се с:

Справедливо разпределение на финансирането. Сдруженията на собствениците, както и общините в България ще се финансират по принципа „първи по време, първи по право“.»

С други думи за ПП ГЕРБ «справедливо» е разпределението на принципа: «Кой превари, той завари», а не според нуждите на кандидатстващите за финансиране. Интересно разбиране за справедливост. Особено ако разполагаш с контрол върху процеса по придвижване и обработване на документите...

На четвърто място, отправям поглед към външнополитическия курс на България, който чертаят от ПП ГЕРБ:

«Евроатлантическата ориентация на България – необратим процес

Активно и последователно участие в Европейската външна политика и подготовка за поемане на ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г.

Задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество като гарант за сигурността и развитието на България»

Никъде и дума не става за защита на националните интереси, за балансиране между Изтока и Запада, за по-независима външна политика. Напротив! «Необратим процес» звучи като примиреното мърморене на фаталист, който не вярва, че от него зависи каквото и да било, а смята, че съдбата му е предопределена и избор няма. Още веднъж се подчертава тясното ангажиране с евроатлантическите структури, а дори и задълбочаването на връзките с тях, като то даже се извежда като определящ фактор за сигурността и развитието на страната ни. Едностранното обвързване, послушанието и липсата на собствени сили и мнение – нима това ни е гаранцията за съществуване и «развитие»?!

Може би съм твърде критичен, може би въобще не съм обективен (но, разбира се, както всички необективни хора, няма как да го оценя сам) и все пак това са нещата, които ме подразниха в програмата и ме провокираха да пиша. Вероятно, ако някой се зачете в други нейни части, ще открие собствено вдъхновение за писане на статия. Бих казал, че в тази предизборна програма има много «материал за размисъл»...