/Поглед.инфо/ Още от обявяване на извънредното положение на 13.03.2020г., блесна дефицитното състояние на системата на здравеопазване в България. Всеки изминат ден доказва безспорната истина.

Днес системата е поставена на безпрецедентно изпитание. Това изисква максимална мобилизация на обществото като цяло: както на всички звена на системата, така и на самото население, за да се намали тежестта на последиците.

Същевременно, трябва изрично да се подчертае, че всяка дори незначителна на пръв поглед грешка или недоглеждане в управлението на здравната система се отразяват на общественото здраве, на психическото състояние на населението, на цялата обществена ситуация в страната. Всяка небрежност или недооценка има немислими доскоро социални последици. Това поставя въпроса за отговорността на ръководителите на здравната система с нова, особена острота.

Пример за подобно недоглеждане е т.15 на Заповедта на Министъра на здравеопазването  РД-01-651/ 11.11.2020, в сила от 12.11.2020г. Цитираната разпоредба въвежда изключително право на граждани на и над 65-годишна възраст да посещават търговски обекти за хранителни стоки и аптеки в часовия диапазон сутрин между 8-10 часа. Така редактирана, разпоредбата позволява различни интерпретации, които създават объркване, несигурност и дори конфликти между представители на различни възрастови групи. Такива конфликти избухнаха абсолютно ненужно още в първия ден от прилагането на този административен акт.

Първата възможна интерпретация на т.15 от цитираната Заповед е, че се забранява посещаването на магазини за хранителни стоки и аптеки от лица на и над 65 години в часовете извън ограничителния часови диапазон от 8-10 часа. Това тълкуване е строго ограничително и очевидно не отговоря на волята на административния орган, издал Заповедта.

Втората възможна интерпретация на т.15 от Заповедта е, че на хората на и над 65 годишна възраст се осигурява здравен коридор от 2 часа дневно, когато те имат право да посещават магазините за хранителни стоки и аптеки без да се смесват с граждани от други възрастови групи, но това не им забранява да пазаруват храна и лекарства и извън времевия диапазон от 8-10 часа заедно с останалите граждани.

Поради възникналото напрежение в столицата и други градове на страната, в свое специално вечерно предаване от 12.11.2020г. БСТВ изрично поясни, че специалното право на граждани над 65 години да пазаруват в диапазона 8-10 ч. не ги лишава от право да пазаруват и извън този диапазон. В необходимостта от това разяснение се убедихме лично от посещение в БИЛЛА, ЛИДЪЛ и други магазини на хранителни стоки, както и в няколко аптеки вечерта на 12.11.2020г. в столицата. За съжаление, вчера в късния следобед граждани на и над 65 годишна възраст при лично посещение в ЛИДЪЛ в столицата не бяха допускани да пазаруват,като на вратата на голям надпис е сложена горе цитираната Заповед.

Административните органи са длъжни да издават ясни и безпротиворечиви административни актове, които да не позволяват различни интерпретации. В ситуация на повишена чувствителност, изнервеност и понякога дори паника, спазването на това задължение е особено важно. Извънредната епидемична обстановка не освобождава административния орган от неговите законови задължения, а напротив.

От въвеждане на извънредното положение на 13.03.2020г. и последвалата замяна с въведената на 13.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, бяха издадени много некачествени административни актове от различни административни органи, в т.ч. и от самото правителство. Някои от тях вече бяха отменени от Съда. Но да не забравяме, че самият съд бе затворен с акт на Законодателния орган, което излиза извън всякакви рамки на понятието за правова държава, и това се отрази много тежко върху законността в държавата.

Незадоволителното качество на правното регулиране в условията на извънредната ситуация в България стигна в отделни случаи дори до нарушаване на Конституцията, законите и международните договори. Извънредната ситуация не може да бъде оправдание за толкова сериозни нарушения на принципа на правовата държава и върховенството на закона. Без да се спираме в дълбочина на този сериозен правен проблем, ще си позволим да напомним, че правовата държава трябва да остане правова и в ситуации на извънредно положение. Нарушението на правото води винаги до правна санкция за нарушителите и не може да бъде амнистирана поради извънредната ситуация. Изпълнителната и съдебна власти са длъжни по Конституция да следват основния конституционен ред, част от който е принципът за правовата държава, в противен случай сами стават причина на правен нихилизъм.

С оглед горното, и пред вид създалото се напрежение в обществото, в резултат на различната интерпретация на разпоредбата на т.15 от Заповедта на министъра на здравеопазването РД-01-651/ 11.11.2020, в сила от 12.11.2020г., призоваваме Министъра да излезе със специално становище, да поднесе извинение на обществото и да коригира въпросния текст от своята заповед, като внесе необходимата яснота. В противен случай, ще се отвори напълно обоснована правна възможност за търсене на съдебна отговорност и отмяна на тази Заповед.

                                                                                   Адв.Владимир Шейтанов

                                                                                   Адв.Николина Чакърова

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели