Колонката на

Проф. доктор на философските и доктор на политилогичните науки Петко Ганчев. Работил основно в БАН. Народен представител в 39-то НС. От май 2005 г. до 2010 г. Извънреден и Пълномощен посланик на България в Беларус. Почетен професор на няколко чуждестранни университета. Автор на 47 големи монографии и на повече от 500 научни и научно-популярни статии, студии и др.

Статии от автора

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
Две новини,  България

/Поглед.инфо/ В предлаганите редове ще анализирам накратко две важни новини , касаещи две славянски православни в голямата част от населението си страни, републики от бившия Съветски съюз, а сега важни предмостия на Русия- Беларус и Украина.


Петко Ганчев, Р,сия, Путин, обръщение към Федералното събрание

/Поглед.инфо/ На 16 януари президентът на Руската Федерация се обърна с редовното си годишно послание към Федералното събрание – Руската ДУМА, Правителството и представителите на държавните и областни ръководства. Нищо необикновено за стила и метода на руския президент вече второ десетилетие.


Слабо звено, неолиберален капитализъм

/Поглед.инфо/ Предлаганият текст, опрян върху базата на станалите през последните седмици събития в геопространството, едва ли ще бъде акламиран от някои пропагандатори, които продължават да разглеждат историческото движение на човечеството според схемите на К. Маркс и особено на В. Ленин или на...


Епоха, глобалните медии, пряка демокрация

/Поглед.инфо/ Първо, кратко въведение към темата “демокрацията като политическа форма на управление на държавата”.

Няма да привеждам прословутото мнение на видния английски дебелак, който започвал деня си със сто или двеста грама уиски и който нарежда на английските и американски...


Петко Ганчев, Менторът, приказчиците, предателят

/Поглед.инфо/ Беше само преди 30 години. Течеше 1989 г. Напрежението от изригванията нарастваше. Пикът на 11 годишния цикъл на Слънцето (което никой не слагаше в разчетите си) , трябваше да се очаква след две години, т.е. 1991 и следващите години щяха да бъдат фатални за някои общества и държави....


Петко Ганчев, глобалната геоситуация

/Поглед.инфо/ Изминалите 10-15 години, преполовили трите десетилетия след края на “Студената война” (1989-1991), бяха достатъчни за сериозните анализатори да очертаят тенденциите на глобалната геополитика.


Комунистически интернационализъм, капиталистически /неолиберален/ глобализъм

/Поглед.инфо/ Това е кардиналния въпрос на историческото движение на човечеството през последните 30 години след края на “Студената война”. Всички други са свързани с реализацията на този процес или са следствия, ефекти и по-удачни или неудачни реакции на ставащото.


Петко Ганчев, Вождът, Мъдрецът, другите

/Поглед.инфо/ Било е преди най-малко двадесет хиляди земни години. Хомо сапиенсите вече били излезли от пещерите и овладявали прериите и степите край големите реки, където ловели тлъсти риби, а на водопои идвали много различни животни, стада тревопасни, овци и кози. Именно като ловували на тези...


Дъбче гъсеници, Съвременна притча

/Поглед.инфо/ Беше не преди две хилядолетия във времената на Йешуа бен Йосиф (Учителят, обявен след смъртта му и възкръсването за Сина и истия Бог наш Исус Христос), а в началото на 70-те години от неговото рождение по християнското летоизчисление.


Петко Ганчев, цел, ефективност

/Поглед.инфо/ Конкретизирам въпроса в заглавието на този кратък анализ –реплика: Като вървиш по права линия към целта на пътуването, независимо от препятствията, които трябва да преодоляваш и средствата, които трябва да изразходваш ИЛИ като се съобразяваш с ландшафта, условията, времето,...


Петко Ганчев, парадокс, Борисов

/Поглед.инфо/ 1. Парадокс ли е едва да те приемат в Пожарния факултет на ШКОЛАТА на МВР на тази страна , без достъп до класифицирана информация, състудентите ти да трошат керемиди и цигли на главата ти, наричайки те Тиква, след години да те направят Гл. Секретар на МВР и произведат последователно...


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »